Edirne’de Bütünlemesine Email Eğitim Etkinliğini Tamamladık

10 Aralık Edirne Gençlik Merkezi’nde email üzerine geniş bir eğitim etkinliği düzenledik. Etkinliğimizde Pazarlama alanında Gökhan Geyik (inovanka), Teknoloji alanında Erdem Hilmi  Küçükköse (asal.io ) ve Hukuk alanında Aydoğan Tan (emsal.co) üniversite öğrencilerine bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Saat 18:00 ‘da başlayan etkinliğe teknoloji ile uğraşan ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren üniversite öğrencileri katıldı. Etkinliğimizde trik bilgiler aktarmayı istedik çünkü; Trik bilgiler uygulayıcıların uzun bir süre işlerinde uygulayıp daha kolay yöntemler bulması ile oluşan bilgiler olduğundan dolayı bu bilgilerin öğrencilere aktarılmasının onlar açısından zaman kazandıracağını düşündük. Ayrıca Trik bilgilerin uygulandığında ise etkisinin iyi olması nedeniyle bölgemizdeki eğitimlerin trik bilgilerden oluşması gerektiğini de savunuyoruz.


Etkinliğimizin ilk konuşmacısı Gökhan Geyik Email pazarlamasına girmeden önce Pazarlama , Nöro Pazarlama ve ardından Email pazarlaması üzerine trik bilgiler aktardı. İlk olarak pazarlamanın temeline girildi ve ulaşmanın yolunun pazarlama olmadığını ulaşmanın yolunun ulaştırmak zorunda olmak olduğunu aktararak; günün sonunda iyi ürün ve hizmetlerin pazarlanmasının faydalı olduğu içi boş olan hizmetlerin ve ürünlerin pazarlamasının ise kısa sürede müşteri sadakatını insanlara fayda sağlanmadığından olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ardından insan davranışlarını etkileyen Kortizol, Dopamin, Serotonin gibi hormonları örnekleriyle anlattı. Gökhan, nöro pazarlama hakkında trik bilgiler verdikten sonra müşterilere doğrudan ve olumlu yaklaşmanın öneminden bahsetti ve email pazarlamasına giriş yapıldı. Bireysel ve Startuplar açısından email pazarlaması hakkında trik bilgiler verildi. Email pazarlaması yaparken email alıcısına empati yapılması gerektiği ve doğru zamanlarda doğru şekilde mail atılmasının ilgiyi arttıracağını söylendi ve Bulut Teknolojileri SaaS sunumuna geçildi.

Asal.io’nun kurucusu Erdem Hilmi Küçükköse Bulut Teknolojilerin hangi ihtiyaçtan yola çıkarak doğduğunu anlattı. Bulut teknolojisi kullanmadan önce özellikle masaüstü programlamacılığın revaşta olduğunu bu teknoloji ile birlikte bir çok insanın tek bir program üzerinden kurulum olmadan internet vasıtası ile faydalandığından bahsetti.  TRCari ve Asal.io isimli iki SaaS Girişimi olan Küçükköse özellike toplu mail gönderimi yapan servislerin spam sorunlarının nasıl aşılabileceğine değindi. Gönderilen maillerde ingilizce, türkçe kelimelerinin olması, resimler, mailin içerisindeki yazı oranları gibi farklı parametrelerin Spam ‘ı etkilediğinden bahsetti.

Son olarak söz alan Av. Aydoğan Tan, eposta pazarlamasının kullanıcıların onayıyla yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna değinerek, bu onayın hukuka uygun olarak nasıl alınması gerektiğine değindi. Onay alınmadan yapılacak eposta pazarlaması sürecinin sonunda idari para cezalarıyla karşılaşılabileceğine vurgu yapılırken, bu süreçte kullanıcıların erişilebilecek kişisel verileriyle alakalı başka yasal düzenlemeler olduğuna ve bu verilerin saklanması ve güvenliğinden sorumlu olunduğunun altı çizildi.

Sunumların bitmesiyle katılımcılar sohbet ettiler ve ardından etkinliğimiz sonlandı.